PROJECTS (FI)

LYHYTVIDEOT NUORTEN UUTISLÄHTEENÄ (2022-24)

Hankkeen tavoite on selvittää, mikä tekee lyhytvideoista erityisesti journalistisessa kontekstissa kiinnostavia ja vakuuttavia. Aihetta tutkitaan nuorten suomalaisaikuisten näkökulmasta ja eri videonjakosovelluksissa. Nuoret ovat lyhytvideoiden ahkeria käyttäjiä, mutta lyhytvideoiden käyttö uutislähteenä on yhä vähäistä. Journalististen lyhytvideoiden tarjonta kuitenkin lisääntyy, ja myös perinteiset mediatoimijat kuten BBC, Washington Post, Yle ja Helsingin Sanomat ovat alkaneet hyödyntää formaattia. 

Hankkeen verkkosivu: https://sites.uwasa.fi/lyhytvideot/

LOHKOKETJUT HALTUUN (COBLO, 2018-)

Lohkoketjut haltuun -tutkimushankkeen päämääränä on avata käsitteitä ja ideoita kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologioiden takaa laajamittaisesti. Tutkimme sitä, miten näistä teknologioista keskustellaan sekä miten niitä rakennetaan ja käytetään yhteiskunnassa. Hanke tuo yhteen tutkijoita digitaalisen median, viestinnän, soveltavan kielitieteen, kauppatieteiden ja liiketalouden, laskentatoimen, rahoituksen sekä pelien ja kulttuurin alalta.  Hanketta ovat rahoittaneet Vaasan Aktia -säätiö, OP-ryhmän tutkimussäätiö, Arvopaperimarkkinoiden edistämissäätiö, Liikesivistysrahasto ja Pörssisäätiö.

Hankkeen verkkosivu: https://sites.uwasa.fi/coblo/

PELEIHIN PERUSTUVA TALOUSOPETUS KOULUISSA (2016-18)

Tutkimusprojektin tarkoituksena on kehittää pelillisiä talousopetuksen muotoja ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Tutkimusprojekti rakentaa olemassa olevan yhteistyöverkoston pohjalle, ja laajentaa sitä merkittävällä tavalla loppukäyttäjien suuntaan. Tutkijat ja yhteistyökumppanit rakentavat yhdessä välineitä, joiden avulla opiskelijoiden taloudellisen tietämyksen ja käyttäytymisen muutosta pyritään arvioimaan. Tutkimuksessa käsitellään myös erilaisten pelillisten lähestymistapojen ja niiden yhdistelmien vaikutusta oppimiseen. Ryhmä rakentaa innovatiivisia tapoja mitata opiskelijoiden käyttäytymisen muutosta hyödyntäen pelejä, pelialustoja ja pelianalytiikkaa.

Hankkeen verkkosivu: https://taika.uwasa.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=1&id=4391575